Toerregelement

 

 

 Toerregelement

 

 

Deelname aan alle ritten die door de Rijwielhulpmotoren-club “Op z’n elf-en-dertigst”
georganiseerd worden, zijn op eigen risico.
  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen verkeersgedrag
  Een eventuele routebegeleiding doet daar niets aan af.
Voorts moet iedereen voldoen aan de verzekeringsplicht
alsmede de wettelijke eisen voor het voertuig en de berijd(st)er dient een helm te dragen.
Is dat niet het geval dan zal de toerorganisatie de betreffende bromfiets
en/of de berijd(st)er uitsluiten van deelname.
Dat alles geldt ook voor ritten van andere organisaties waaraan leden van 11+30 deelnemen.
Altijd meenemen
Een bezemwagen kan niet altijd meerijden omdat af en toe stukken gekozen worden
waar een auto niet kan komen.
Van de deelnemers aan toertochten wordt daarom gevraagd
om altijd bij zich te hebben een setje met tenminste:
 Bougie + bougiesleutel,
 Schroevendraaier,
 Voldoende (reserve)benzine
 
Meerijden door niet-leden van 11+30
 
Mits vooraf aangemeld bij de toercommissie.
Hierbij geld een maximum van 2 keer.
Per keer moet €5,- contant aan het begin van de rit worden betaald.
 
 Voor kinderen van leden geldt
 
 Een kind onder de 16 jaar: Het kind mag meerijden mits de werkelijke kosten
(toegang,vertering, etc.) worden betaald.       
Het kind is 16 jaar of ouder: hiervoor geldt hetzelfde als voor niet-leden van 11+30
 
 Verkeersregeling
Het is niet de bedoeling dat er verkeer wordt tegengehouden op kruispunten,
                  rotondes, stoplichten en dergelijke.                       
Wij zijn geen officiële verkeersregelaars en mogen dit dus niet doen           
Het is ook niet de bedoeling dat iemand uit de groep, hoe goed bedoelt ook, dit gaat doen.
Voor de veiligheid is het raadzaam om wat meer afstand te houden onderling en wat 
‘gaten’ te laten vallen zodat inhalend verkeer er tussen kan.
           Deelname aan de rit houdt in dat de deelnemer respectievelijk deelneemster
volledig instemt met het vorenstaande.