wie zijn wij
 

 

 

Wij zijn: De Rijwielhulpmotorenclub

 ”op z’n elf en dertigst”

 

 

 Op 14 september 1996 organiseerden een paar liefhebbers
een toerrit waaraan 19 mensen deelnamen.
Hier volgde het initiatief dat op 15 april 1997 leidde tot de oprichting van onze vereniging.
Het lidmaatschap staat open voor bezitters van ten minste één rijwiel met hulpmotor
waarvan het type minstens 30 jaar geleden voor het eerst op de markt kwam,
en een cilinderinhoud heeft van niet meer dan 50cc.
De volledige naam van de vereniging geeft al aan 
dat wij beslist geen haast hebben.
Hoewel er veel leden zijn die ook een Solex hebben,
is het beslist geen merkenclub.
Alle bromfietsen worden toegelaten,
van Nederlandse makelij en geïmporteerde merken,
als het maar een rijwiel met hulpmotor is.
 
 
 
 
 
De vereniging stelt zich tot doel:
Het organiseren van toertochten; Beslist géén snelheidsritten,
De leden op technisch gebied zoveel mogelijk bij te staan,
Het aanhouden van een bestand met technische documentatie
Het via het clubblad en internet informeren van de leden over allerhande
  wetenswaardigheden over de hobby. 
 De handel in bromfietsen is beslist geen doelstelling van 11+30 zelf,
maar een aantal leden is hierin actief voor eigen rekening.
Ook voor reparaties zijn er leden die dat wel eens voor anderen doen.
 
 

Omdat de activiteiten zijn gericht op een vrijetijdsbesteding, 
wordt gehecht aan een goede onderlinge verhouding. 
Daar zijn afspraken over gemaakt binnen 11+30.
Vastgesteld is dat leden tijdens de clubactiviteiten
zullen onthouden van (overmaat aan) sterke drank.
Van elkaar wordt verlangd dat men respect toont voor de wijze
waarop ieder met zijn of haar hobby omgaat,   
bijv. de grenzen die men stelt bij het restaureren, 
zodat iedereen zich thuis voelt.
eisen, zoals de verzekeringsplicht en het dragen van een helm.
Opgevoerde bromfietsen zijn ook daarom uitgesloten.
 

 
 
De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden.
Daarbij wordt ervan uit gegaan dat de leden zich, als redelijkerwijs verlang kan worden, 
beschikbaar stellen voor het belangeloos uitvoeren van deeltaken. 
De jaarlijkse contributie voor leden en de minimale donatie voor donateurs
bedraagt op dit moment € 27,50
Bij aanmelding na 1 september wordt voor dat jaar de helft van dit bedrag gerekend.
De club kan zich in een gemengde belangstelling
verheugen van zowel mannelijke als vrouwelijke
leden in verschillende leeftijdsgroepen. 
 Neem rustig een kijkje in de rubrieken 
Toerrit-journaal geeft een indruk van de activiteiten die plaats gevonden hebben.
In de rubriek Techniek van Toen kunt u informatie vinden over b.v. het spaken van velgen,
afstellen van de onsteking enz.
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging.